درباره نشریه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­‌های سیاست اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) بر اساس مصوبه جلسه تاریخ 25 اردیبهشت 1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی و نامه شماره2/18/40559 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی است.

دو فصلنامه پژوهش­های سیاست اسلامی بر آن است با توجه به آرمان‌ها و ظرفیت‌های حوزه­های علمیه و دانشگاه برای تحول در علوم انسانی و براساس سنجش وضعیت کنونی علمی کشور فعالیت‌های خود را پی بگیرد. این دو فصلنامه بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی علوم سیاسی با رویکرد اسلامی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم سیاسی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت.

مقالات دریافتی قبل از قرارگیری در روند بررسی، براساس دستورالعمل3/18/5312 مورخ 16 خرداد 1396 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از سامانه سمیم نور مشابه‌یابی می‌شود. مقالات با بیش از 10 درصد تشابه از روند بررسی حذف می شوند.

براساس مصوبه هیأت تحریریه دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی به تاریخ 1 خرداد 1400، از شماره 19 دوفصلنامه، مبلغ 4/000/000 ریال بابت هزینه داوری و چاپ اخذ می گردد. بنابراین لازم است نویسنده ارسال کننده مقاله، پس از واریز مبلغ مذکور به حساب زیر، تصویر رسید پرداختی را از طریق سامانه دوفصلنامه ارسال کند. 

شماره شبا:

IR740150038103755667789746
شماره حساب: 746-55667789-37-3810

با عنوان: سپرده حقوقی جاری بدون دسته چک حقوقی - تنخواه گردان کارپردازی ریالی ودجا چهارصد و دو هزار و دو


دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY-ND 3.0 می باشد.

 نویسنده ای که قصد انتشار مقاله در این نشریه را دارند به شرایط زیر پایبند هستند

الف. حق نشر برای نویسنده می باشد و نویسنده تحت مجوز  Creative Commons Attribution License به مجله این امکان را می دهد که مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراک گذاشته منوط به اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ شود  و  به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره بشود. 

ب. نویسنده ها قادر به ورود و جدا از ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده این مجله از کار (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن نهادی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش به این مجله است.

پ. نویسنده مجاز و تشویق به ارسال کار خود به صورت آنلاین می باشد (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) حتی قبل و در طول فرآیند ارسال، به شرط آنکه  به مبادلات تولیدی منجر شود، و همچنین استناد به آثار منتشر شده رعایت شده باشد.