اهداف و چشم انداز

الف- اهداف(کوتاه مدت)

1. تولید علم سیاست با رویکرد بنیادی مبتنی بر آموزه های دینی؛

2. پاسخ  به نیازهای پژوهشی کشور در زمینه سیاست و اسلام؛

3. زمینه سازی مناسب برای ارتقاء فعالیت های بنیادی پژوهشی در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی؛

4. مشارکت در تحول بنیادی علوم انسانی بر پایه الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت؛

5. تلاش در جهت تحقق سند چشم انداز و نقشه علمی کشور؛

6. ارائه نظریه یا روش جدید در پاسخ به مسائل حوزه اندیشه های بنیادی با هدف تأمین و بسط بنیادهای تئوریک انقلاب اسلامی؛

7. زمینه‌سازی برای دفاع علمی و پاسداری هوشمندانه از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، از طریق ایجاد زیربناهای فکری و پشتوانه‌های علمی بنیادی؛

و ...

ب- چشم انداز(اهداف بلند مدت)

1. دستیابی به اجرای منویات و ایده های امام و رهبری؛

2. تحقق اهداف سند چشم انداز و سایر اسناد بالادستی نظام؛

3. بالندگی علمی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی؛

4. دستیابی به مرجعیت علمی در عرصه های سیاست و اسلام؛

5.ماندگاری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران؛

و ...