تماس با ما

نشانی: قم، بلوار شهید محلاتی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کد پستی: 37212564

صندوق پستی: 641 ـ 37185 تلفن: 31125377 (025) نمابر: 31125330 (025)

دبیر تخصصی : 09107726809 - Email: m.shahidinasab@gmail.com

E-mail: siasat@isri.ac.ir  Web:ipr.isri.ac.ir

 

 

 

 


CAPTCHA Image