الگوی متشکل‌سازی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری انقلاب اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

چکیده

انجام کار گروهی و سازمان‏یافته اعم از خرد، متوسط و کلان، مهم و مورد تأکید اسلام است. از‌این‌رو، مقاله پیش رو به دنبال ارائه الگوی نظری و عملی متشکّل‌سازی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. به نظر می‏رسد اصول نظری و عملی متشکّل‏سازی از اندیشه امام خمینی(ره) قابل استنباط است. برای این منظور مقاله در بخش اول، تشکّل، جبهه و جریان را در دو سطح نظری و عملی با روش تحلیلی - استنباطی مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم از رابطه‏ای که میان تشکّل، جبهه و جریان وجود دارد، سخن گفته است. چهارچوب نظری حاکم بر مقاله الگوی «ارکان حرکت» است. از پیوستن چند تشکّل، جبهه و از پیوستن چند جبهه به هم جریان به وجود می‌آید. روح حاکم بر تشکّل و جبهه، جریان است و جریان تأخر زمانی از تشکّل و جبهه ندارد. تشکّل و جبهه بر اساس نیازهای ملی، منطقه‏ای و بین‌المللی پدید می‌آیند. اسلام ناب محمدی جریان حاکم بر اندیشه امام خمینی(ره) است که در برابر جریان استکبار و اسلام آمریکایی قرار دارد؛ ایشان ایران و تمام کشورهای اسلامی را به‌سان یک انجمن بزرگ می‏داند که باید پیامبر اعظم صلوات‌الله‌علیه‌وآله رهبر و الگوی جامع و بارز آن در تشکّل‌سازی، جبهه‌سازی و جریان‌سازی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's organizational model

نویسنده [English]

  • reza lakzaee
Islamic Revolution PhD student and researcher at Imam Sadiq (AS) Institute of Islamic Sciences
چکیده [English]

Doing group and organized work, whether small, medium or large, is important and emphasized by Islam. Therefore, the present article seeks to provide a theoretical and practical model of organization from the perspective of Imam Khomeini. It seems that the theoretical and practical principles of formation can be deduced from the thought of Imam Khomeini. For this purpose, in the first part, the article examines the formation, front and flow in both theoretical and practical levels with analytical-inferential method, and in the second part, it discusses the relationship between formation, front and flow. . The theoretical framework governing the article is the model of "pillars of motion". From the joining of several organizations, fronts emerge, and from the joining of several fronts, there is a flow. The spirit that governs the formation and the front is the current, and the current does not lag behind the formation and the front. Formations and fronts are formed based on national, regional and international needs. Pure Muhammadan Islam is the ruling current of Imam Khomeini's thought, which is opposed to the current of arrogance and American Islam; He considers Iran and all Islamic countries as a great association that should be the leader of the Great Prophet, peace and blessings of God be upon him, and its comprehensive and clear model in organizing, fronting and streamlining.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pure Muhammadan Islam
  • Imam Khomeini
  • Organizing
  • Front
  • current
قرآن کریم.
آیین انقلاب اسلامی، گزیده‌ای از اندیشه‌ها و آرای امام خمینی(ره) (1389). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهارم، جلد 2.
احزاب و گروه‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)، (تبیان، آثار موضوعی؛ دفتر سی و دوم) (1385). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
امام خمینی(ره)، سید‌روح‌الله (1385). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ــــــــــــــ (1388). شرح جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ سیزدهم.
ــــــــــــــ (1379). شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ سیزدهم.
ــــــــــــــ (1390). ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهارم.
امام خمینی(ره) و نهادهای انقلاب اسلامی (تبیان، آثار موضوعی؛ دفتر سی و هشتم) (1381). تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: https://khamenei.ir/
حکیم، سیدمحمدباقر(1391). نقش اهل بیت علیهم السلام در بنیانگذاری جماعت صالحان، ترجمه کاظم حاتمی طبری، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
سعید، بابی اس (1389). هراس بنیادین (اروپامداری و ظهور اسلامگرایی)، ترجمه غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری، تهران، دانشگاه تهران.
شاه‌آبادی، محمدعلی (1386). شذرات المعارف، توضیح و تقریر آیت‌الله نورالله شاه‌آبادی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شیخ صدوق (1383). علل الشرائع، [بی‌جا]، [بی‌نا].
فوکو، میشل (1389). ایران، روح یک جهان بی‌روح و 9 گفتگوی دیگر، ترجمه نیکوسوخوش و افشین جهان دیده، تهران.
گوهری مقدم، ابوذر و سیدعلی لطیفی (1394). «انگاره امت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، فصلنامه سپهر سیاست، سال دوم، شماره ششم، زمستان.
 لک‏زایی، رضا (1396). «رهیافت‏های نظری و عملی تشکّل‌سازی از دیدگاه امام خمینی(ره)»، فصلنامه ۱۵ خرداد، سال چهاردهم، شماره ۵۲، تابستان.
 لک‏زایی، رضا (1398). «صورت‏‏بندی نظریات فرهنگی بر اساس منظومه فکری امام خمینی(ره)»، دو فصلنامه جریانشناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل، شماره 2 پاییز و زمستان.