بازشناسی و تحلیل برایند روایت و پادروایت درون مذهبی شیعی از کربلا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شیعه دوازده امامی، مکتب مذهبی اهل بیت (ع) است که همیشه بر تعامل سازنده با سایر مذاهب غیرخصمانه اسلامی تأکید دارد و هرگز علیه ظلم و در دفاع از مظلوم ساکت نخواهد ماند. اوج این عقیده در روایت کربلا متجلی شده است. در مقابل این تفکر جریان پادروایت از کربلا وجود دارد. بنابراین، تحلیل برایند جریان روایت و پادروایت کربلا از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین‌رو، این سؤال مطرح می شود که عوامل شکل‌گیری و اهداف جریان ضد روایت از کربلا چیست و راه‌های پیروزی در جنگ روایات کدام‌اند؟ یافته‌های این تحقیق که با استفاده از روش سند پژوهی استخراج شده حاکی از آن است که ضعف معرفتی  و سیاسی از عوامل ایجاد این جریان است. راهکار پیشنهادی این تحقیق برای حل این مسئله، معرفت افزایی نسبت به جریان پادروایت، شیعه واقعی و جایگاه مرجعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and analysis of the resultant of narration and anti-narration Intra-religious of Shiite of Karbala

نویسندگان [English]

  • Hamid Negaresh 1
  • Asadollah Kord Firozjaee 2
1 Associate Professor of Imam Sadegh Research Institute
2 Assistant Professor of Imam Sadegh Research Institute
چکیده [English]

“Shia Twelve Imams” is a religious school of the Ahl al-Bayt  that always emphasizes constructive interaction with other non-hostile Islamic religions and will never be silent against oppression and in defense of the oppressed. The culmination of this belief has manifested in the narration of Karbala. Contrary to this thinking, there is an anti-narrative stream from Karbala. Therefore, the analysis of the resultant of the narrative and the anti-narrative of Karbala is of special importance.
Hence, the question arises that what are forming factors and goals of the anti-narrative stream from Karbala? Also, what are the ways to win the war of narrations?
The findings of this study, which have extracted using the documentary research method, indicate that epistemological and political weaknesses are the factors that create this trend.
The proposed solution of this research to solve this problem is to increase the knowledge about the anti-narrative stream, also the real Shiites, and the position of "Marjaeyat."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shia
  • narrative
  • anti-narrative stream
  • Karbala
  • narration of Karbala
قرآن کریم.
 
ابن منظور، محمدبن مکرم (1414ق). لسان العرب، بیروت، دار صادر.
ابن­فارس، احمد (1404ق). معجم مقاییس­اللغه، قم، مکتب­الاعلام­الاسلامی.
ازدی، عبدالله بن محمد (1387).کتاب الماء، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ازهری، محمدبن احمد (1421ق). تهذیب اللغه، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
امیری سوادکوهی، محمد (1395). خورشید از افق کربلا، قم، انتشارات سلسله.
برقی، احمدبن محمد بن خالد (1371ق). المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیه.
بنشاسته، عباس (1394). تشیع انگلیسی، تهران، پیام دیدار.
باقری چوکامی، سیامک (1393). «ارزش ضد امنیتی جریان سازی افراط و تکفیر با تاکید بر تئوری جنگ تمدن‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی  امنیتی، س3، ش 11، پاییز.
باقری چوکامی، سیامک (1395). موج چهارم جگ نرم، قم، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام.
باقری چوکامی، سیامک (1399). چهره پنهان سیاست، قم، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام.
جزایری، نعمه الله (بی­تا). انوارالنعمانیه، بیروت، دارالقاریه.
جمشیدی، فرانک (1384). «هویت، روایت و جنگ»، فصلنامه مطالعات ملی، سال ششم، شماره3، ص1-24.
جیلانی، محمدبن محمدبن مؤمن (1429ق). الذریعه الی حافظ الشریعه، قم، دارالحدیث.
الحبیب، یاسر، رجوع شود به سایت: http://al-qatrah.net/fa/ns21.
حرعاملی، محمدبن حسن (1425ق). اثبات الهداه بالنصوص والمعجزات، بیروت، اعلمی.
حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (1411ق). شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل، تهران، التابعه لوزاره الثقافه والارشادالاسلامی.
حشمتی، امیر و دیگران (1398)، «تأثیرناامنی هویتی ملی بر گسترش تئوتروریسم در خاورمیانه با تأکید بر کشور عراق»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره هشتم، شماره چهارم، ص31-60.
حلی، حسن بن سلیمان (1414ق). المحتضر، نجف، المکتبه الحیدریه.
خامنه‌ای، سیدعلی(22/2/1388). بیانات در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج، قابل دسترسی در:
 http://www.hajij.com/fa/verdicts/item/1513-1392-04-25-07-17-16
زابلی­زاده، اردشیر (1393). جنگ روایت‌ها(در گفتمان رسانه­های رقیب)، تهران، سروش.
زوبیدی، محمدبن محمد مرتضی (1414ق). تاج العروس، بیروت، دارالفکر.
زهری، محمدبن احمد (1421ق). تهذیب اللغه، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
شریف الرضی، محمدبن حسین (1414ق). نهج البلاغه، تحقیق: صبحی صالح، قم، هجرت.
شمس­اللهی، عبدالصالح (1397). «جنگ روایت­ها»، پاسدار اسلام، شماره 437 و 438، ص28-29.
شهرستانی، محمدبن عبدالکریم (بی­تا). الملل والنحل، [بی­جا]، مؤسسه الحلبی.
صدوق، محمدبن علی بن بابویه (1376). الامالی، تهران، کتابچی.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان(1394). «مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی»، فصلنامه راهبرد فرهنگ، ش 29، بهار.
صفیئی، کامبیز(1388). «کاربرد تحلیل ساختاری روایت: تحلیل روایی نمایشنامه بانوی سالخورده اثر فردریش دونمارت با تکیه به دیدگاه رولان بارت»، فصلنامه ادبیات تطبیقی،س 3، ش 11، پاییز.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم(1409ق). العروه الوثقی، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین(1390ق). المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی.
عقابیان، ملیحه وسیده فاطمه طباطبایی(1396). «شیعه انگلیسی»،  قدرت نرم، شماره 16، ص20-40.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1409ق). کتاب العین، قم، هجرت.
فیروزآبادی، محمدبن یعقوب (1415ق). القاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیه.
فیومی، احمد بن محمد (بی­تا). المصباح المنیر، قم، منشورات­دارالرضی.
قاسمی، صالح (1394). تشیع انگلیسی از واقعیت تا توهم، تهران، سلمان پاک.
کلینی، محمدبن یعقوب (1407ق). اصول کافی، تهران، اسلامیه.
لیثی واسطی، علی بن محمد (1376). عیون الحکم والمواعظ، قم، دارالحدیث.
مجلسی، محمدباقر(1403ق). بحارالانوار، بیروت، داراحیاءالتراث العربی.
مجلسی، محمدباقر (1404ق). مرآه العقول  فی شرح اخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مظفر، محمدرضا (1379). المنطق، قم، دارالعلم.
معینی­علمداری، جهانگیر(1382). هویت تاریخ و روایت در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
مفید، محمدبن نعمان (1413ق). النکت فی مقدمات الاصول من علم الکلام، قم، کنگره شیخ مفید.
مفید، محمدبن نعمان (1413ق). اوائل المقالات، قم، المؤتمرالعالمی للشیخ المفید.
موسوی خمینی، سید روح الله (1392). توضیح المسائل، قم، نیلوفرانه.
موسوی خمینی، سید روح الله (1372). ولایت فقیه:حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
موسوی خمینی، سید روح الله (1387). صحیفه امام(ره)، تهران، مؤسسه حفظ و تنظیم امام خمینی(ره).
مطهری، مرتضی (1378). مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 17، تهران، انتشارات صدرا.
محمدی، مجید، «فرهنگ عاشورا» در سه روایت آیینی، انقلابی، و اقتدارگرا»، دسترسی در:
www.independentpersian.com،2020/7/8
هلالی، سلیم بن قیس (1405ق). کتاب سلیم بن قیس هلالی، قم، الهادی.
روزنامه نشاط، 12/3/ 1378
روزنامه صبح امروز، ۱۸/۲/1378
روزنامه ایران، ۳۱/۱/1378
روزنامه شرق، 3/6/1399
Halverson, Jeffry R. (2010). A Counter-Narrative for Iranian Tyranny, Consortium for Strategic Communication , Arizona State University ,October 7.
Steel Brent J (2008), Ontological Security in International Relations: Selfidentity akd the IR STAT, London: Routledge.
Arquilla ,John and Ronfeldt ,David (2001),Networks and Netwars The Future of Terror, Crime, and Militancy, RAND Corporation; Illustrated edition.
Toolan, M. (2001). Narrative: A Critical Linguistic Introduction. 2nd edn, London: Routledge.