طراحی چارچوب ساختاری-تفسیری دشمن‌شناسی در مکتب شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای قرار دارد که سرعت، دامنه و پیچیدگی تغییرات در آن روزبه‌روز در حال افزایش است. افزایش روزافزون تعداد بازیگران مستقل، افزایش رقابت‌های اقتصادی و گسترش سریع تکنولوژی منجر به افزایش تحولات و درنتیجه کاهش زمان تصمیم‌گیری شده است. بدون تردید، عامل حیاتی پیشرفت یک کشور و موفقیت نیروهای مسلح آن کشور در چنین شرایطی، شناخت دشمنان و تهدیدات آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل مفهومی ساختاری-تفسیری دشمن‌شناسی در مکتب شهید سلیمانی است. در این راستا نخست به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مختلف دشمن‌شناسی در مکتب شهید سلیمانی پرداخته شد، سپس با استفاده از روش دلفی فازی مؤلفه‌های نهایی دشمن‌شناسی شناسایی و غربالگری شدند. سپس با استفاده از راهبرد پژوهش تحقیق در عملیات نرم و به صورت مشخص روش مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM)، روابط بین مؤلفه‌ها و عوامل شناسایی و تحلیل شده است. براساس یافته‌های پژوهش دشمن‌شناسی در مکتب شهید سلیمانی دارای 21 مؤلفه کلیدی می‌باشد که در پنج سطح تقسیم می‌شوند. بنیادی‌ترین مؤلفه‌های دشمن شناسی در مکتب شهید سلیمانی، مؤلفه‌های «داشتن سوءظن نسبت به دشمن و اعتماد نکردن به وی» و «پذیرش خدا و رسول در دل و معارضه و مبارزه با دشمنان آن‌ها» هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a structural-interpretive framework of hostility in Shahid Soleimani school

نویسندگان [English]

  • Masood Moeinipoor 1
  • Reza Ahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of History, Civilization and Political Studies, Bagheral Uloom University (AS), Qom, Iran
2 Doctoral student of Political Science majoring in Political Sociology, Imam Sadegh University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran is located in a region where the speed, scope and complexity of change are increasing day by day. The increasing number of independent actors, the increase in economic competition and the rapid spread of technology have led to increased developments and, consequently, reduced decision-making time. Undoubtedly, a vital factor in the progress of a country and the success of its armed forces in such circumstances is recognizing its enemies and threats.Accordingly, the aim of this study is to design a structural-interpretive conceptual model of hostility in Shahid Soleimani school. In this regard, first the different dimensions and components of hostility in Shahid Soleimani school were identified, then the final components of hostility were identified and screened using fuzzy Delphi method. Then, using the research strategy of soft operations research and specifically the structural-interpretive modeling (ISM) method, the relationships between components and factors have been identified and analyzed.According to the findings of the research, hostility in Shahid Soleimani school has 21 key components that are divided into five levels. The most fundamental components of hostility in the school of Shahid Soleimani, the components of "having suspicion of the enemy and not trusting him" and "accepting God and the Messenger in the heart and fighting against their enemies" are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recognize enemy
  • Resistance
  • Security
  • Martyr Soleimani
  • Structural-interpretive modeling
آذر، عادل و فرزانه خسروانی و رضا جلالی (۱۳۹۵). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
‫ابراهیم‎نیا، محمد (۱۳۹۸). «بررسی مستندات قرآنی و روایی اندیشه‎های امام‎ خمینیŠ در حوزه دشمن‎ستیزی و پاسخ‎گویی به شبهات مطرح در این زمینه.» پایان‎نامه دکتری تخصصی (PhD)، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
‫اصلانی، فریبرز و سیف‎الله رهبری و خدایار ابراهیمی (1396). «پیامدشناسی کارکردهای براندازی نرم ناشی از نفوذ دشمن «با تاکید بر دیدگاه‎های مقام معظم رهبریa»»، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، س ۱۵، ش ۷، ص ۱۷۹-۲۰۲.
‫اکبری بیاتیانی، اسماعیل (۱۳۹۷). «بررسی تحلیلی نفوذ اقتصادی دشمن بر انقلاب اسلامی و راه‌های مقابله با آن از منظر رهبری با تکیه برآیات قرآن.» پایان‎نامه کارشناسی ارشد، آمل: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
‫باکویی، مهدی و احد داوری چلقائی (1396). «مراتب حساسیت نیروهای انقلابی در برابر دشمن از دیدگاه قرآن کریم»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، س ۶، ش ۳، ص ۳۱-۶۰.
‫بلوچی، حسین و عباسعلی رستگار (1394). «مدل‎یابی ساختاری - تفسیری از عوامل موثر بر بدبینی سازمانی»، مدیریت سازمان‎‎های دولتی، س ۱۱، ش ۳، ص ۶۶-۸۳.
‫بیات، بهرام. (1398). نظریههای امنیت ملی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
‫بیستونی، زهرا و دیگران (1382). شیطانشناسی از دیدگاه قرآن کریم (گریمهای شیطانی و روش غلبه بر شیاطین). تهران: بیان جوان.
‫تقوی دامغانی، رضا (1369). دشمنشناسی. تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
‫سلیمانی، قاسم (۱۳۹۵). سخنرانی در اولین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان. رشت: کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان.
‫——— (۱۳۹۲). سخنرانی در شانزدهمین کنگره شهدای استان کرمان. کرمان: کنگره شهدای استان کرمان.
‫——— (۱۳۹۶). سخنرانی در مراسم اربعین شهید مرتضی حسینپور. گلزار شهدای شلمان.
‫——— (۱۳۹۷). سخنرانی در یادواره شهدای شهرستان بابل. بابل: یادواره شهدای شهرستان بابل.
‫سیدنژاد، سیدصادق (۱۳۸۸). «دشمن‎شناسی، یک ضرورت آشکار»، پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری.
‫شیرازی، جعفر (1398). «الگوی دشمن‎شناسی مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنه‎ایa با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی»، پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، س ۳۱، ش ۸، ص ۳۷-۷۶.
‫عمید، حسن (۱۳۸۹). فرهنگ فارسی عمید. تهران: راه رشد.
‫فیض، داود و دیگران (1395). «بررسی نقش تبلیغات بر دشمن شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران)»، سیاست دفاعی، س ۹۶، ش ۲۴، ص ۱۸۳-۲۰۲.
‫مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۳۶۴). بحار لانوار المجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ترجمۀ موسی خسروی. تهران: اسلامیه.
‫محمدنام، سجاد (۱۳۹۱). «شناخت دشمن از منظر قرآن کریم.» پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق †.
‫مرادیان، محسن (۱۳۹۱). مبانی نظری امنیت. تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
‫معین، محمد (۱۳۸۶). فرهنگ معین. تهران: آدنا.
‫نجا‎تی‎منفرد، علیرضا و محمدرضا کمالی و سیدکاظم دلخوش (۱۳۹۵). «بررسی راهبردهای رسانه‎ای و فرهنگی دشمن درنبرد نرم علیه انقلاب اسلامی از منظر حضرت امام خامنه‎ایa»، مطالعات قدرت نرم، س ۱۴، ش ۶، ص ۱۰۲-۱۲۸.
‫نوعی، غلامرضا (۱۳۷۹). «سیمای مدینه النبی؛ شیوه رفتار رسول خداˆ با مخالفان (بر اساس قرآن و سیره).» پایان‎نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه اصول دین.
‫نویدنیا، منیژه (۱۳۷۹). «چندگانگی امنیت: امنیت ملی، عمومی و امنیت اجتماعی»، مطالعات امنیت اجتماعی، س ۱، ش ۲-۳، ۱۳۸۴، ص 35-58.
‫———. «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، مطالعات راهبردی، س ۱۹، ش ۶، ۱۳۸۲، ص ۵۵-۷۶.
Asadzadeh Monir, F., Soleimani, T., Sattari, S., & Kheirkhah, M. (2020). An Optimal Model for Educational Leadership Competency in Clinical Departments of Nursing and Midwifery Faculties. Journal of Health and Care, 22(3), 213-223.‏
Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: an overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 3-8.‏
Ben Ruben, R., Vinodh, S., & Asokan, P. (2018). ISM and Fuzzy MICMAC application for analysis of Lean Six Sigma barriers with environmental considerations. International journal of lean six Sigma, 9(1), 64-90.
Biranvand, A., & Seif, M. H. (2020). Factors Affecting Knowledge Commercialisation in University: A Case Study. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 40(2).‏
Fauzi, J. A., Rahman, N. J. N., & Handayani, A. N. (2020). Determining the Articles Acceptance Using Logic of Fuzzy Inference System Tsukamoto. Letters in Information Technology Education (LITE), 3(1), 1-8.‏
Greene, R., & Elffers, J. (2006). The 33 Strategies of War. Penguin Books.
Kahn, R. A. (2010). A Margin of Appreciation for Muslims-Viewing the Defamation of Religions Debate through Otto-Preminger-Institut v. Austria. U of St. Thomas Legal Studies Research Paper No. 10-27.
Kannan, G., & Haq, A. N. (2007). Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of supplier in the built-in-order supply chain environment. International Journal of Production Research, 45(17), 3831-3852.‏
Liu, H., Wang, M. J., & Miroslaw, J. S. (2016). Analysis on the critical success factors of construction innovation based on integrated structural modeling. Sci. Technol. Manag. Res, 36, 20-26.‏
Mathiyazhagan, K., Govindan, K., NoorulHaq, A., & Geng, Y. (2013). An ISM approach for the barrier analysis in implementing green supply chain management. Journal of cleaner production, 47, 283-297.‏
Raj, T., & Attri, R. (2010). Quantifying barriers to implementing total quality management (TQM). European Journal of Industrial Engineering, 4(3), 308-335.‏
Warfield, J. N. (1974). Developing interconnection matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 81-87.‏