الگوی حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

حکمرانی اخلاقی و تنظیم خط‌ مشی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، اداره حکومت و روابط بین دولتمردان و مردم بر اساس اخلاقیات دینی نیازمند الگویی است تا از همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی استفاده شود و توان مهار چالش‌ها و تعامل نهادهای مختلف را در راستای نهادینه کردن مکارم اخلاقی در جامعه، ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن انسان‌ها به عبودیت و قرب خداوند داشته باشد. بدین خاطر مسئله پژوهش ارائه الگوی حکمرانی اخلاقی از منظر مقام معظم رهبری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استناد کتابخانه‌ای گویای آن است که الگوی حکمرانی اخلاقی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای فرآیندی مستحکم، تحت ولایت ولی خدا و مبتنی بر اخلاق عرفی، فضیلت‌محور و توحیدی است که در آن مجموعه‌ای از قوانین و ساختارها برای نظارت و اعمال قدرت بر فعالیت‌های نهادهای حکومتی (دولت) و غیرحکومتی (مردمی و اجتماعی) و رفع تنازعات بین آن‌ها برای دستیابی به ارزش‌ها و بازداشتن جامعه از ظلم و فساد و اعمال غیرعالمانه و غیرعادلانه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند. روش و منش حکمرانان، الگوها و نظامات و سازوکارها، نهادها و ساختارها سه رکن اصلی حکمرانی اخلاقی است که می‌تواند به‌صورت عرفی با هدف صلح و پسند عمومی، به‌صورت فضیلت‌محور با هدف به کمال رساندن ایمان به خدا، و یا به‌صورت توحیدی با هدف دستیابی به محبت، رضا و لقای الهی تنظیم و اجرا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The model of ethical governance from the perspective of Islam in Ayatollah Khamenei's thought

نویسندگان [English]

  • Saeed Kahya 1
  • Alireza Naeij 2
  • Alireza Mazaheri 3
1 Doctoral student of public policy, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student in International Relations, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Doctoral student of political thought, Faculty of Islamic Studies and Political Sciences, Imam Sadiq University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Governance and regulation of policies, policies, administration of government and relations between statesmen and people based on the principles of religious ethics requires a model to use all government and public structures and can create challenges and different institutions in creating the institutionalization of moral work in society. . The new Islamic civilization and reaching people to worship and be close to God. The topic of the research is "What is the model of ethical governance from the perspective of the Supreme Leader?". The present research was carried out with the descriptive-analytical method and library reference and resulted in a conceptual model. The model of ethical governance in Ayatollah Khamenei's thought is a solid process, under the guardianship of God and based on customary ethics, virtue-oriented and monotheistic, which is in a set of laws and structures to monitor and exercise power over the activities of governmental (government) and non-governmental institutions. (popular and social) and resolving conflicts between them to achieve values and prevent the society from oppression and corruption and unscientific and unjust actions exist in various political, economic, social and cultural types. The manner and behavior of rulers, models and systems and mechanisms, institutions and structures are the three main pillars of ethical governance, which can be done in a customary manner with the aim of peace and public harmony, in a virtue-oriented manner with the aim of helping God, or in a monotheistic manner with the aim of to be The goal of achieving God's love, satisfaction and meeting should be arranged and implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • governance
  • ethics
  • ethical governance
  • model of governance