همسایگی؛ نظریه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک

2 پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

در جهانی که امنیت ابعاد ظریفی پیدا کرده است ابهام در مفهوم همسایگی توجهات آکادمیک فزون‌تری را می‌طلبد. شاید، از این روست که در ادبیات جهانی و حتی ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، مفهوم و نظریة همسایگی به نحو فاحشی مسکوت مانده است. در نتیجه، پرسش برانگیزانده‌ای پیش روی ماست که چگونه تجربة سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر حاوی رهیافت و مفهوم جدیدی در عرصة همسایگی است؟ (سئوال) تاریخ فرهنگ ایرانی- اسلامی مؤید این موضوع است که میزان امنیت من، مستقل از میزان امنیت همسایة من نیست؛ هر میزان افزایش امنیت همسایة من، به طور فزاینده‌ای، به همان اندازه افزایش امنیت من را فراهم می‌آورد. (فرضیه)در واقع، منظور این نوشتار، ارائة مدخلی مفهومی برای آغاز یک سیاست خارجی مابعدتجربه خاص شرایط جدید ایران و مبتنی بر افکار و ارزش‌های دینی – اخلاقی است. (هدف) تبیین مفهوم همسایگی در دانش امروزین روابط بین‎الملل با هدف رویکرد به نظریة ایرانی- اسلامی و تشریح ابعاد مختلف آن، با تأکید بر ماهیت اعطاگری، راهی در دستیابی به سؤال مقاله است. (روش) پذیرش همسایگی به عنوان آغاز سیاست خارجی دولت‌ها و نیز مواجهة رهیافت اخلاقی به آن در جمهوری اسلامی در برابر دانش موجود روابط بین‌الملل از جمله نتایج نوشته حاضر است. (یافته)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Neighborhood (A Theory for the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Tahaei 1
  • Seyed Reza Mousavinia 2
1 Senior Researcher of Strategic Research Center
2 Researcher and University lecturer
چکیده [English]

In a world that security has gained a delicate meaning; the concept of neighborhood calls for more extensive academic attentions. Perhaps the reason is that in the world literature and even in Iran after the Islamic Revolution, the concept and theory of neighborhood has dramatically remained silent. As a result, we face a challenging question that how the experience of foreign policy of the Islamic Republic encompasses a new approach and concept in the field of neighborhood in recent decades? (Question) The history of Islamic – Iranian culture confirms that my security is not independent from my neighbor’s, if the security of my neighbor increases, my security will increase as well. (Hypothesis) In fact, the present article intends to present a conceptual entry to start a foreign policy after experiencing Iran’s new conditions and based on religious – ethical thoughts and values. (Objective) Explaining the concept of neighborhood in today’s international relations knowledge with the aim of an approach to Islamic – Iranian theory and describing its dimensions, with emphasis on the nature of bestowing, is a way to answer the research question. (Methodology) Accepting the neighbor as the beginning for the foreign policy of governments and also an ethical approach to it in the Islamic Republic against the existing knowledge of international relations are among the results of the present paper. (Finding)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • regionalism
  • Iranian civilization
  • Islamic Revolution
  • Foreign Policy
آرون، ریمون (1355). جامعه‌شناسی کشورهای صنعتی، ترجمة رضا علوی، تهران، کتاب‌های سیمرغ.
ریموند پوپر، کارل (1364). جامعة باز و دشمنان آن، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران، خوارزمی.