معرفی و نقد کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

روابط خصمانة آمریکا با ایران، پس از انقلاب اسلامی، موجب شد بسیاری از امریکایی‌ها به نگارش کتاب و مقاله دربارة ایران گرایش یابند، که رابرت بائر، نویسندة کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)، از این جمله است. باوجوداین، باید پرسید که آیا آنان توانسته‌اند تصویری متفاوت از ایران امروز (جدید) نشان دهند (سؤال)؟ نویسندة این کتاب ـ هرچند کوشیده‌است، به منظور ترغیب دولت‌مردان امریکا به مذاکره با ایران، سیمای جدیدی از ایران، در حکم ابرقدرتی منطقه‌ای، ترسیم کند ـ با تهاجمی و توسعه‌طلبانه دانستن سیاست‌های ایران، عملاً، نتوانسته‌است امریکایی‌ها را به مفاهمه با ایران متقاعد کند (فرضیه). نویسندگان مقالة حاضر کوشیده‌اند، ضمن معرفی اجمالی اثر رابرت بائر، به تحلیل آن بپردازند (روش) تا نشان دهند نوشته‌هایی چون کتاب مزبور، همچنان، به‌گونه‌ای ضمنی و ظریف، در پی ترسیم تصویری شیطانی از ایران‌اند (هدف). گره خوردن تصویری که امریکایی‌ها از ایران ترسیم کرده‌اند با دیدگاه‌های صهیونیستی، پی نبردن نویسندگان و مسئولان امریکایی به ماهیت درونی انقلاب اسلامی و کشف زمینه‌سازی‌های امریکا برای سرکوب بیشتر هلال شیعی و هارتلند آن، یعنی ایران، از نتایج این مقاله است (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Theoretical Foundations of the Islamic Discourse of Development Based on Religious Teachings and Imam Khomeini's Political Thoughts

نویسندگان [English]

  • Javad Emamjom‘e Zadeh 1
  • / Mohsen Mohammadi Alamouti 2
1 Associate Professor in Political Science and International Relations, Isfahan University
2 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

Applying western discourse of development in Muslim countries has had some unpleasant results, one of which has been Muslims' doubt on various and modern dilemmas of development. But what is the way that Islam opens in confronting contemporary western theories of development? (Question) Islamic discourse of development, being affected by changes of Islam history and religious reform movements, has opened a new way for Muslims based on religious teachings and Imam Khomeini's political thoughts (Hypothesis).  Investigating this discourse is possible in the light of considering religious unity, Islamic integrity, national interests and its effect on the birth and continuity of development (Method). In the present article, we have tried to prove that Islamic discourse of development in its theoretical and practical principles enjoys appropriate firmness and consolidation (Objective). Also, we concluded that the need for public determination for implementation of the Islamic discourse, the need for establishing suitable and active civil institutions, and people's diligence and care for religious values are the prerequisites for achieving development (Findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Islamic Discourse
  • Imam Khomeini
  • National Interests
  • religious teachings
قرآن کریم.
امام خمینی (1378). صحیفه نور، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی€، ج 14.
برزگر، کیهان (1388). «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی،» فصلنامة
روابط خارجی، سال اول، ش 1، بهار، ص 113-154.
حبیبی، حمید (1387). «ایران و امریکا: تقابل راهبردی یا تاکتیکی،» فصلنامة مربیان، ش 29،
پاییز، ص 136-165.
الحمودی، اکرم (1390). «آخرین تحلیل سیا از اوضاع سوریه (مصاحبه با رابرت بائر)،» هفته‌نامة الشراع، لبنان، 20 ژانویه 2012، به نقل از: پایگاه خبری- تحلیلی ایران دیپلماتیک، (irandiplomatic.ir) ، اول بهمن، کد خبر: 10236.
محقق داماد، سیدمصطفی (1389). «بررسی فقهی و حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری،» نامه الهیات، سال چهارم، ش 12، پاییز، ص 5-26.
مرشایمر، جان (1390). تراژدی سیاست قدرتهای بزرگ، ترجمة غلامعلی چگنی‌زاده، تهران،
وزارت امور خارجه.
ملامحمدعلی، امیر (1385). مبانی فقهی عملیات استشهادی، قم، زمزم هدایت.
ورعی، سیدجواد (1382). «مبانی فقهی عملیات شهادت‌طلبانه،» فصلنامة حکومت اسلامی، ش 27، بهار، ص 312-347.