موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

امواج بیداری اسلامی، از دویست سال پیش تاکنون، هر روز بلندتر و گسترده‏تر شده‌است. مهم‏ترین دستاورد این حرکت تاریخی از حاشیه به متن کشیده شدن احکام اسلامی و، در ادامه، بازگشتن تدریجی خودباوری به جهان اسلام است. امروزه، با عملیاتی شدن این مقصود و همگام با رشد سریع بیداری اسلامی، بسیاری از حاکمان دست‌نشانده و مستبد کشورهای اسلامی سست شدن پایه‌های حکومت خود را احساس می‌کنند. با وجود این، این جریان بیداری و بیدارساز، امروزه، از بعد داخلی، با موانع زیادی روبه‌رو شده‌است. بر همین اساس، سؤال اصلی مطرح‌شده در این مقاله این است که «از نگاه امام خمینی€ مهم‌ترین عوامل داخلی منع‌کنندة بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی چیست.» نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که به باور امام€ تداوم روند بیداری اسلامی مستلزم مانع‌زدایی و فراهم ساختن زمینه‏های بازگرداندن خودباوری علمی و معرفتی و نیز دوری از تفرق و تحجر است. در این پژوهش، ضمن بررسی بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی€ ، طی فرایندی آسیب‌شناسانه، موانع داخلی این پدیدة سیاسی ـ اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Barriers of Islamic Awakening from Imam Khomeinis' Point of View

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khajehsarvi 1
  • Hassan Yaghoubnia 2
  • Mohsen Shafiei Seifabadi 3
1 Associate professor ofpolitical science,AllamehTabatabai University
2 PhD Studentin political geography, KharazmiUniversity
3 PhD Student in Political Science, Yasouj University
چکیده [English]

Thewaves of Islamic awakening have always becomelonger andwider since two hundredyears ago.The most important achievement of this historical movement is the bringing of Islamic rules from margin to the focal point and later, gradual restoration of confidence to the Muslim world. In order to make this goal operation alwiththe rapid growth ofIslamic awakening, many of today's autocratic puppet rulersof Muslim countries feel the loosening of the foundations oftheir governments. However, this process of wakingan dawakeningis now facing several obstacles from itsinterior.Accordingly, the question raised inthis articleis that "InImam Khomeini’s view, what are the internal factors inhibitingtheIslamic awak eningin Muslim countries? "Our resultsshow thatinImam Khomeini’s view, continu ationof Islamic awak ening processin volve sremoving barriersand provid ingback groundfor the restoration of scientificand knowledge confidence and avoidings cattering and fanaticism. In this study, we examine the Islamic awakening in Imam Khomeini’s view using a pathological process and investigate theinternal barriers of this political-social phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Islamic world
  • fanaticism
  • dictatorship
آذری قمی، احمد (1370). روزنامة رسالت، 11 مهر.
امام خمینی، روح الله (1362). روحانیت، تهران، امیرکبیر.
ـــــــــــ (1365). شئون و اختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
ـــــــــــ (1378). ولایت فقیه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی€ .
ـــــــــــ (1387). صحیفه نور، تهران، مؤسسة‌ تنظیم و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خمینی‌€ .
ابراهیم، عزالدین (1983). «شیعه و سنی؛ فریادی اسفناک و بی‏اثر،» مجلة الطلیعهْْ الاسلامیهْْ، سال اول، پیش‌شماره.
ب‍ه‍روزل‍ک‌، غ‍لام‍رض‍ا (1382). «درنگی در م‍ف‍ه‍وم‌ش‍ن‍اسی‌ ب‍نیادگ‍رای‍ی‌ اس‍لامی‌،» کتاب نقد، ش 26 و 27.
خامنه‌ای، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی (1377). سخنرانی در دانشگاه تهران، 22 / 2 / 1377، قابل دسترس در آدرس اینترنتی: http://www.farsi.khamenei.ir/speech_content?ID=2887
خامنه‌ای، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی (1391). سخنرانی در نخستین اجلاس بیداری اسلامی، 26 / 6 / 1391، قابل دسترس در آدرس اینترنتی:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8582
روحانی. رسالت انقلابی نسل جوان، حزب جمهوری.
عمید، حسن (1378). فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر.
کیپل، ژیل (1379). ماهنامة اسلام و غرب، شمارة 34.
مطهری، مرتضی (1361). پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، دفتر انتشارات اسلامی.
هالم، هاینس (1385). تشیع، ترجمة محمدتقی اکبری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.