الگوی تفکر راهبردی در اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق-مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم-

چکیده

تفاوت در مبنا، علت، نوع، فرایند، حوزه و نتیجۀ اندیشیدن آحاد انسان‌ها، چالش‌برانگیز است. از تفاوت‌های اندیشیدن مردم را باید در نقش رهبران جست‌وجو کرد. ازاین‌رو، ابعاد گوناگون شخصیت رهبری با کاربردهایی متفاوت همچنان در مراکز مطالعاتی کشورهای مختلف مورد بحث و گفت‌وگوست؛ ازاین‌رو، چگونگی الگوی تفکر راهبردی مقام معظم رهبریa در اندیشۀ سیاسی، می‌تواند پرسش این مقاله باشد. تفکر راهبردی موجب تجلیلات فکری و عملی، و دربردارندۀ قابلیت‌هایی است که برجستگی افراد و رهبران مرهون آن است و محرومیت از آن، علت مهمی در شکست و ناکامی‌های جوامع و ملت‌ها به شمار می‌آید. نویسندۀ این نوشتار می‌کوشد؛ میزان توجه مقام معظم رهبریa به عناصر تفکر راهبردی (مستخرجه از منظر اندیشمندان) را بسنجد و تاحدامکان از این طریق به اولویت‌های الگوی تفکر راهبردی معظم له پی ببرد. شیوۀ این پژوهش، اکتشافی و جمع‌آوری اطلاعات آن اسنادی، و اعتباربخشی داده از طریق خبرگی است و نتیجه‌اش، مبین آن است که همۀ مؤلفه‌‌های چهارده‌‌گانۀ مطرح‌شده ازسوی صاحب‌‌نظران تفکر راهبردی، مورد توجه مقام معظم رهبریa قرار گرفته و در الگوی تفکر راهبردی ایشان، «توجه به چشم‌‌انداز و تمرکز بر هدف»، از درجۀ اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Strategic Thinking in the Political Thought of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Mohammad Esmail Rostaminia
Assistant Professor of Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences, The Holy Prophet (PBUH) and Research Center for Islamic Civilization and Religious Studies, rostaminia52@yahoo.com
چکیده [English]

The difference in the basis, cause, type, process, field, and result of thinking among human beings bring about challenges. The difference in thinking must be traced in the role of leaders. Thus, different dimensions of the personality of a leader with various applications is discussed in research centers in different countries. Therefore, the pattern of strategic thinking of the Supreme Leader in political thought can be the question of the present article. Strategic thinking brings about intellectual and practical manifestations and entails capabilities upon which the popularity of the people and leaders depends and being deprived from it is regarded as an important cause of failures of communities and nations. The present article tries to assess the degree of the attention of the Supreme Leader to the elements of strategic thinking (adopted from the viewpoint of thinkers) and by that discover the priorities of the pattern of strategic thinking of the Supreme Leader to the extent possible. The present research uses discovery method and documentary data collection and the validation of data is done through experts' judgments and the result indicate that all the fourteen components raised by experts of strategic thinking are considered by the Supreme Leader and in his pattern of strategic thinking "paying attention to the perspective and focusing on the goal" enjoys higher levels of important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Thinking
  • The Supreme Leader
  • Political Thought
  • Islamic Civilization
  • and Iran