چالش‌های اجتماعی-سیاسی و علل بروز و آثار آن در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

انقلاب‌ها در مسیر استمرار، تکامل و اجراسازی اهداف خود با چالش‌های متعدد روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از این چالش‌ها مشابه‌اند و ازاین‌رو، در انقلاب‌های دیگر نیز تکرار شده‌اند؛ به‌ویژه اگر بسترهای وقوع آنها، یکسان بوده باشند. وجود چنین تشابهاتی، فرصت مناسبی را برای رهبران انقلاب‌های بعدی فراهم می‌آورد تا از تجارب آنها استفاده کنند. انقلاب مشروطه، از انقلاب‌های بزرگ دورۀ معاصر ایران است که با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد که سرانجام، آن به انحراف انجامید. باتوجه‌به یکسانی بسترهای این رویداد با انقلاب اسلامی، مسئلۀ مقاله، مقایسۀ چالش‌های اجتماعی- سیاسی انقلاب مشروطه با انقلاب اسلامی است. احتمالاً مورد مطالعۀ این پژوهش، در انقلاب اسلامی نیز تکرارشدنی است. ازاین‌رو، سؤال این است که وجوه تشابه چالش‌های انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کدام‌اند؟
این مقاله با روش توصیفی‌-‌تحلیلی تاریخی به دنبال پاسخ به این پرسش است. مهم‌ترین نتایج به‌دست آمده عبارت‌اند از: 1. بزرگ‌نمایی اختلافات بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و درگیرکردن بدنۀ جامعه؛ 2. ایجاد فاصله بین نخبگان اجتماعی-سیاسی و رهبران انقلاب؛ 3. پاسخ کاذب به نیازهای حقیقی جامعه و انحراف افکار عمومی.
این سه شیوه، هم در دوران مشروطه و هم در دوران انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socioplitical Challenges and their Causes and Outcomes in the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Abbasali Azimi Shoushtari 1
  • Hossein mircheraghKhani 2
1 Assistant Professor of Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences (Corresponding Author), abazimy@gmail.com.
2 . PhD Student in Political Science, Baqir al-Oloum University, mir651986@gmail.com
چکیده [English]

Revolutions face various challenges in the path of their continuity, evolution, and enforcement of their goals. Many of these challenges are similar and have been repeated in other revolutions as well; especially if the grounds for their occurrence are alike. Such similarities provide suitable opportunities for the leaders of subsequent revolutions to make use of their experiences. The Constitutional Revolution is one of the great revolutions of the contemporary Iran which faced many challenges and was finally deviated from its path. Regarding the similarity of the grounds of this event and that of the Islamic Revolution, the present article seeks to compare the sociopolitical challenges of the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution. The issue investigated in the present article can probably be repeated in the Islamic Revolution as well. Therefore, the question is: What are the similarities of the challenges of the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution? The present article uses historical-analytical method in order to answer this question. He most important results include: 1. exaggerating the disputes among sociopolitical elites and engaging the society in it; 2. creating a gap between the socioplolitical elites and the leaders of the revolution; 3. giving unreal answers to the real needs of the society and deviating the public thoughts.
These three above-mentioned methods can be observed both in the Constitutional Revolution and the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social
  • Political
  • challenge
  • Revolution
  • Deviation
  • Constitution
  • and Islamic