فرهنگ سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی با تأکید بر مسئلۀ هویت ازمنظر آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

نحوۀ دستیابی به وضع مطلوب فرهنگ سیاسی بر پایه هویت از منظر مقام معظم رهبریa، دل‌مشغولی این مقاله است. ازاین‌رو، با این پرسش روبه‌رو هستیم که چگونه می‌توان به وضع پیش‌گفته دست یافت؟گمان آن است که با تأکید بر هویت دینی، بتوان چهارچوب لازم برای گذار به وضع مطلوب را تدارک دید. ارائۀ یک قالب اجرایی مبتنی بر راهکارهای مختلف در ابعاد چهارگانۀ عدالت، پیشرفت، استقلال و آزادی، مقصود نویسندگان را تشکیل می‌دهد. برای نیل به این هدف، نخست وضعیت موجود فرهنگ سیاسی مد نظر قرار می‌گیرد، سپس به بررسی وضعیت مطلوب فرهنگ سیاسی اشاره می‌شود و درنهایت، راه‌های گذار از وضعیت موجود به مطلوب با تأکید بر نقش هویت ایرانی-اسلامی بررسی می‌شود. از یافته‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که ذات فرهنگ سیاسی‌-‌اسلامی‌-‌ایرانی به‌رغم کاستی‌های فراوان  از هویت کافی برای شکوفایی تمدن اسلامی برخوردار است؛ زیرا می‌تواند به منشأ، هدف و مقصد خلقت انسان پی ببرد به آن پاسخ دهد و به کمک آن مراحل پنچ‌‌گانۀ نیل به تمدن اسلامی را پیمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desired Political Culture in the Islamic Republic by Emphasis on the Issue of Identity from the Viewpoint of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Norouzi 1
  • alireza adyany 2
1 Associate Professor of Political Science, Imam Khomeini Educational and Research Institute )Corresponding Author), mohamadjavadnorozi@yahoo.com
2 PhD Student in Political Science, Imam Khomeini Educational and Research Institute, aghidaty1357@gmail.com.
چکیده [English]

How to reach the desired state of political culture based on identity from the viewpoint of the Supreme Leader is the main issue of the present article. Therefore, we face the following question: How can the aforementioned state be achieved? It is assumed that based on religious identity, the necessary framework for reaching the desired state can be achieved. Presenting a practical form based on different solutions in the four dimensions of justice, progress, independence, and freedom are the goals of the authors. To reach this goal, first the present state of political culture is considered, then the desired state of political culture is touched upon and finally, the ways to pass the existing state to the desired one based on the role of Iranian-Islamic identity are investigated. Among the findings, it can be mentioned that the nature of political-Islamic-Iranian culture, despite having many shortcomings, enjoys enough identity for actualizing the Islamic civilization; because it can discover the origin, goal, and philosophy of the creation of human beings, provide answers for it and the five stages of reaching the Islamic civilization can be passed by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • The Islamic Republic
  • Ayatollah Khamenei
  • Progress
  • Identity
  • Independence
  • and Freedom