کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی بحران
تعداد مقالات: 1
1. تبیین منطق درونی چرایی تحقق وقوع انقلاب ‎اسلامی ‎ایران در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 201-226

کوثر طوسی؛ محمدحسین جمشیدی؛ فاطمه طوسی