کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
مدیریت احساسات به‌مثابه قدرت نرم با رویکرد اسلامی

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 70-102

یاسین پورعلی قراجه؛ میثم بلباسی؛ علی قرهی؛ محمدجواد حسین نیا سوته


مؤلفه های منابع سیاسی قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران در افق سند چشم انداز 1404

دوره 4، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 75-94

علی اکبر جعفری؛ سیدمحمدجواد قربی