کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‎علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس اندیشکدۀ سیاست مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

چکیده

نظام انقلابی جمهوری اسلامی ایران، مراحل تاریخ‌ساز و بلکه مراتب تکوینی و تکاملی، نهادسازی و تأسیس، دفاع مقدس و تثبیت و توسعه زیربنایی را با هزینه‌های گزاف اما با کارآمدی زیرساختی (ارزشی، بینشی و منشی) هرچه فراتر از سر گذرانده و پشت سر گذاشته است. هم‌اینک الگوسازی پیشرفت و دولت‌سازی، جامعه‌سازی و امت‌سازی تا مرز تمدن‌سازی نوین اسلامی ایرانی را به‌ترتیب در چشم‌انداز ملی و فراملی کوتاه‌بُرد و کوتاه‌مدت، میان‌برد و میان‌مدت و بلندبُرد، بلندگستر و بلندمدت خود دارد. این نیازمند ارتقای هرچه فراتر کارآمدی است. چالش ارتقای هرچه فراتر کارآمدی ساختاری و راهبردی ملی خود به‌منظور دستیابی به چشم‌انداز و تحقق اهداف بلند آن، پیشاروی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. طرح و تبیین ارتقای کارآمدی و کارآمدسازی نظام سیاسی، ملت و دولت (هیئت حاکمه) جمهوری اسلامی ایران، نقش الگوسازی اسلامی-ایرانی پیشرفت به‌ویژه الگوسازی دولت در کارآمدسازی نظام و دولت‌سازی کارآمد است. باتوجه‌به نقش تأثیرگذار و حتی تعیین‌کننده دولت و کارآمدی آن در تعیین سرنوشت ملت و کارآمدی نظام سیاسی، پرسش اصلی این است: دولت‌سازی کارآمد جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پرسش‌های فرعی نیز به چرایی، چیستی و چگونگی این دولت‌سازی می‌پردازد. فرضیه این پژوهش این است: «الگوسازی اسلامی-ایرانی پیشرفت، سبب ارتقای هرچه فراتر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد». توضیح فرضیه این‌گونه خواهد بود: در این مقاله با نقادی گفتمان و الگوی رقیب توسعه تک‌ساحتی مدرنیستی غربی و نظریه‌پردازی تمدن پیشین اسلامی-ایرانی، به نظریه‌سازی گفتمان و الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت سیاسی می‌پردازیم. روش پژوهش تحلیل متن و محتوای آثار، اسناد و آرا در این زمینه است. یافته اجمالی ازاین‌قرار است: الگوسازی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ضمن کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی ذاتی و دورن‌زادی خود، مانع رفتار پاندولی (زیگزاکی) نوسان‌ساز و فرصت‌سوز بحران‌آفرین دولت‌های پی‌درپی و جای‎گزین بوده و مسبب سیر تحقق پیشرفت متکامل (پلکانی) کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران شده است و می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The revolutionary efficiency of the Islamic-Iranian model of progress

نویسنده [English]

  • alireza sadra
Member of the faculty of Law and Political Science College, University of Tehran, and Head of the Political Thought Center of the Islamic-Iranian Model of Progress Center
چکیده [English]

The revolutionary system of the Islamic Republic of Iran has gone beyond the historical and evolutionary stages of development, institutionalization, establishment, sacred defense and stabilization and infrastructure development at enormous but costly infrastructure costs (value, insight and secretary). Is. It is now modeling progress and state-building, socialization and unification up to the boundaries of modern Islamic civilization in its short-term and transnational national and transnational perspectives, in the short and medium term, and in the long-run, long-run and long-run respectively. This needs to be further enhanced by efficiency. The challenge of furthering its national strategic and structural efficiency to achieve its vision and achieve its long-term goals lies ahead of the Islamic Republic of Iran. Planning and Explaining the Effectiveness and Effectiveness of the Political System, Nation and Government of the Islamic Republic of Iran (Islamic Republic of Iran) The Role of Islamic-Iranian Modeling of Progress is especially the modeling of the state in the effective systematic and state-building. Given the influential and even decisive role of government and its effectiveness in determining the fate of the nation and the efficiency of the political system, the key question is: What is the efficient state-building of the Islamic Republic of Iran? The sub questions also ask why, what and how this state-building. The hypothesis of this study is: "Islamic-Iranian modeling of progress will further enhance the efficiency of the Islamic Republic of Iran". The following is the explanation of the hypothesis: In this article we critique the discourse and the paradigm of Islamic and Iranian political progress by critiquing the discourse and competing paradigm of Western modernist monotheism and theorizing the former Islamic-Iranian civilization. The research method is the analysis of the text and content of works, documents and opinions in this field. The overview is: Islamic-Iranian modeling of progress, while efficient, effective, productive and effective in its intrinsic and extravagant nature, hinders oscillatory and opportunistic pandemic behavior of successive and alternate governments, and contributes to the progress of the country. The Islamic Republic of Iran has become and is becoming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Revolution
  • Islam
  • Iran
  • Progress
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1360). ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران، امیرکبیر.
روسو، ژان ژاک (1352). قرارداد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، تهران، گنجینه.
فوکو، میشل (1379). ایران: روح یک جهان بیروح، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.
ـــــــــــ (1392). ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، نشر هرمس.
ـــــــــــ (1358). نامه به مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
فونتن، آندره (1362). یک بستر و دو رؤیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو.
ــــــــــــ (1364). یک بستر و دو رؤیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، نشر نو.
ماکیاولی، نیکولو (1357). شهریار، ترجمه محمود محمود، تهران، اقبال.
ـــــــــــــــ (1377). گفتارها، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی.
هانتینگتون، ساموئل (1373). موج سوم دمکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران، روزنه.
فوکویاما، فرانسیس (1392)، پایان تاریخ و آخرین انسان، ترجمه عباس عربی و زهره عربی، تهران، سخنکده.
مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (1397). سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت.
مقاله‌ها و اسناد
اسپوزیتو، جان ال. (اردیبهشت 1376). «احیای دین»، پیام یونسکو: دریچه‌ای گشوده بر جهان، س 28، ش 316، ص
     17-19.
دکوئیار، خاویار (اردیبهشت 1376). «تنوع خلاق ما»، پیام یونسکو: دریچه‌ای گشوده بر جهان، س 28، ش 316، ص 4-7.
سن، آمارتیا (اردیبهشت 1376). «انتخاب مسیر»، پیام یونسکو: دریچه‌ای گشوده بر جهان، س 28، ش 316، ص 10-13.
النادی، بهجت و عدل رفعت (اردیبهشت 1376). «توسعه چیست؟»، پیام یونسکو: دریچه‌ای گشوده بر جهان، س 28،
     ش 316، ص 8-9.
 سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی پیشرفت، (22/7/۱۳۹۷)، http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693
 
نرم‌افزار[f1] ها
امام علی، غرر الحکم، نرم‌افزار نور دانشنامه علوی، نسخه 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، حدیقة الحقیقة و طریقة الشریعه، نرم‌افزار نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
مولوی، محمد، مثنوی معنوی، نرم‌افزار نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.