ارزیابی کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت سیاسی با تأکید بر مناصب سیاسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جهت پیوند با بقا و پایداری نظام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سویی این مهم سبب شده ارزیابی کارآمدی در تحقق عدالت سیاسی به‎عنوان اصلی‎ترین هدف نظام جمهوری اسلامی اهمیت آن را دوچندان کند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت سیاسی در توزیع مناصب سیاسی به چه میزان موفق بوده است، این فرضیه را مطرح می‎کند که در عرصه برابری در دسترسی به مناصب سیاسی همواره شرایطی برابر برای توده‎های مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و اعمال محدودیت‎های نهادهای نظارتی و مجری انتخابات در راستای اجرای قانون بوده است. یافته‎های تحقیق حاکی از آن است که در عرصه برابری همواره حضور برابر گونه مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و با گذشت زمان شاخص فضیلت و شایستگی نیز در تصدی مناصب سیاسی بیش‎ازپیش مورد توجه و رعایت قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Efficiency of the Political System of the Islamic Republic of Iran in the Realization of Political Justice with Emphasis on Political Positions

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Zia 1
  • Mohammad Taqi Al Ghafoor 2
1 PhD student in Political Science, Baqer al-Uloom University
2 Assistant Professor and Director of the Department of Political Science, Baqer al-Uloom University
چکیده [English]

Due to its connection with the survival and stability of the system, the efficiency of the political system of the Islamic Republic is of high importance. On the one hand, this has doubled the importance of evaluating efficiency in the realization of political justice as the main goal of the Islamic Republic. Therefore, the present study, in response to the main question of how successful the political system of the Islamic Republic has been in achieving political justice in the distribution of political positions, raises the hypothesis that in terms of equality in access to political positions there are always equal conditions for the masses. And any restriction of the supervisory institutions and the executor of the elections have been in line with the implementation of the law. The findings indicate that in the field of equality, there has always been an equal presence of people in the field of candidacy for political positions, and over time, the index of virtue and competence in the getting political positions has received more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Political Justice
  • Islamic Republic
  • Political Positions
قرآن کریم[f1] .
ابوالحمد، عبدالحمید (1368). مبانی علم سیاسی، تهران، توس.
آلموند، گابریل و دیگران (1381). چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله (1378). صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور.
پاینده، ابوالقاسم (1377). نهج الفصاحه، تهران، جاویدان.
حرانی، حسن بن علی (1398ق). تحف العقول، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه.
حر عاملی، محمد حسن (1409ق). وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت.
ذوعلم، علی (1385). تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
رجبی، شهناز و دیگران (1392). گزارش مطالعات پارلمانی تطبیقی 3 (جایگاه زنان نماینده از دوره اول تا نهم مجلس شورای اسلامی)، تهران، معاونت پژوهش‌های سیاسی حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس.
روشه، گی (1376). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، تهران، تبیان.
سالنامه آماری کشور (1394). بخش امور سیاسی، تهران، سازمان آمار کل کشور.
ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی (1413ق). من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
علیخانی، علی‌اکبر و همکاران (1388 الف). درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1388 ب). درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسلام، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
علیخانی، علی‌اکبر (1382). عدالت در نگرش و روش امام علی، پایان‌نامه دکتری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
غفاری، مسعود و علی‌اصغر قاسمی (تابستان 1385). «نقش جوانان شهری در گذر به دمکراسی در ایران 1350-1380»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ش 2، ص 75-94.
قاسمی، حاکم و فاطمه معالی (زمستان 1393). «عوامل محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان (بررسی عوامل محدود ماندن تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از دیدگاه زنان)»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، س 10، ش 1، ص 123-156.
لاریجانی، محمدجواد (1373). حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش.
لیپست، سیمور (خرداد و تیر 1374). «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، س 4، ش 18، تهران، ص 10-11.
مارش، دیوید و جری استوکر (1378). روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
موزلیس، نیکوس (1394). بیراهه‌های نظریه جامعهشناختی، ترجمه حمید پورنگ، تهران، ترجمان علوم انسانی.
نائینی، محمدحسین (1361). تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار.
یوسفی، علی (بهار 1383). «برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت (تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد)»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ش 44، ص 65-88.