تبیین مسأله نفوذ در پرتو اعتباریات؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی (رحمه الله)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.6.8

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

درباره انقلاب اسلامی یکی از اساسی‌ترین مخاطرات، و همچنین یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه راهبردی فراروی ایران اسلامی، مساله نفوذ است. با توجه به این مهم و ضرورت شناخت پایه‌های نظری مساله نفوذ، مقاله حاضر می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد: «مسأله نفوذ چگونه بر اساس اعتباریات علامه طباطبایی (ره) تببین می‌شود؟». یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نفوذ، در واقع همان استخدام است که از حب ذات و طبع منفعت‌طلب آدمی سرچشمه می‌گیرد. بر طبق این امر ذاتی، همواره «پیروان خود عالی و سعادت‌گراها» به دنبال نفوذگذاری مِلکی و مُلکی هدایت‌گرانه (نفوذ مثبت) و در نقطه مقابل نیز «اصحاب خود دانی و نفس‌گراها» پیوسته در پی نفوذگذاری مِلکی و مُلکی استثمارگرانه‌ی ضلالت‌خواه (نفوذ منفی) بوده اند. در این میان، شرط توفیق گفتمان انقلاب اسلامی، در مدیریت هوشمندانه نفوذ مثبت خود و ایجاد حصار ضدنفوذ در برابر نفوذ منفی دشمنان قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the issue of Influence in the light of Relativity; Emphasis on the views of Allamah Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Hamed Kiani mojahed 1
  • Mohammad Sadiq Nosrat Panah 2
1 PhD Student in Political Science, Imam Sadiq University
2 Assistant Professor of Political Science, Imam Sadiq University
چکیده [English]

Regarding the Islamic Revolution, one of the most fundamental dangers, and also, one of the potential strategic opportunities and capacities facing Islamic Iran, is the issue of influence. Given this importance and the need to know the theoretical underpinnings of the problem of influence, the present article tries to answer the question that: “How is the issue of influence explained based on the theory of relativity of Allamah Tabatabai?” The findings of this study show that influence is in fact the same employment that originates from the self-love and the interest-seeking nature of man. According to this intrinsic ordinance, the “followers of self-Excellence and blissfulness” always seek to influence state and guided ruler (positive influence), and on the contrary, the “followers of selfishness and egocentrism” have constantly sought to infiltrate state and misguided exploitative ruler (negative influence). In the meantime, the condition for the success of the discourse of Islamic Revolution is considered to be the intelligent management of its positive influence and the creation of an anti-influence fence against the negative influence of the enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence
  • Relativity
  • Allamah Tabatabai
  • Relative Perceptions
  • School of Islamic Resistance
قرآن کریم.
بابایی، محمدباقر (1396). «راهبرد مقابله با جریان نفوذ از منظر قرآن»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال بیست و هشتم، شماره 98، بهار،صص163-189.
پارسانیا، حمید (1391). جهانهای اجتماعی. قم، کتاب فردا.
جوادی آملی، عبدالله (1393). تحریر رساله الولایه، قم، مرکز نشر اسراء، جلد1.
جوادی آملی، عبدالله (1390). جامعه در قرآن، قم، اسراء.
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران.
سوزنچی، حسین (1391). «چگونگی بازتولید فلسفه‎های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی»، حکمت اسراء، سال چهارم 4، شماره 1، بهار،صص69-118.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1390). تفسیر المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد 3.
ــــــــــــــــ (1396). اصول فلسفه و روش رئالیسم (مقدمه و پاورقی به قلم مرتضی مطهری)، تهران، صدرا، جلد 2.
فخر زارع، سیدحسین (1393). «جامعه از منظر قرآن»، فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی، سال پنجم، شماره 16، بهار،صص93-122.
قرائتی، محسن (1392). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‎هایی از قرآن، جلد سوم.
کیانی مجاهد، حامد (1398). بازاریابی سیاسی نفوذ ایالات متحده در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق†.
لکزایی، صدیقه (1389). «بررسی مناسبات ایمان و امنیت در قرآن با تأکید بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»، فصلنامه علوم اسلامی، سال پنجم، شماره 19، پاییز، صص 85-104.
لک‎زایی، نجف (1389). امنیت متعالیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مصباح یزدی، محمدحسین (1383). اخلاق در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ.
مطهری، مرتضی (1390). نقدی بر مارکسیسم، تهران، صدرا.
ــــــــــــــــ (1375). تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا.
ــــــــــــــــ (1377). جامعه و تاریخ، تهران، صدرا.
معین، محمد (1386). فرهنگ فارسی، تهران، زرین.
معینی‎پور، مسعود و مرتضی غرسبان (1398). «نقش سناریوی نفوذ در بازگشت‎پذیری انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه حضرت آیت‎‎الله خامنه‎ای»، فصلنامه سیاست، سال چهل و نهم، شماره 2، تابستان،صص473-494.
موسوی، سمیه السادات (1391). «بررسی مسئله‎ حب ذات از دیدگاه وظیفه‎گرایی و فضیلت‎محوری اسلامی»، فصلنامه ترویجی اخلاق، سال هشتم، شماره 27، بهار،صص95-132.
نای، جوزف (1392). آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران، نشر نی.
نراقی، ملا احمد (1387). معراج السعاده، قم، انتشارات آیین دانش.
نصرت پناه، محمدصادق و مسعود بخشی (1397). الگوی جهان شمول حکمرانی اسلامی در اندیشه امام خمینیŠ با تکیه بر نظریه اعتباریات، تهران، دانشگاه امام صادق†.
یزدانی‎مقدم، احمدرضا (1388). «مردم سالاری دینی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهاردهم، شماره 1، بهار،صص132-154.