دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399 (علمی-پژوهشی) 
8. زبان و حوزه اعتبار تمدنیِ جهان اسلام

صفحه 199-224

رسول نوروزی فیروز؛ فضه خاتمی نیا


10. الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 259-285

سید محمدتقی آل غفور؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ عبدالله نوری گلجایی