گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

2 دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان که انقلاب اسلامی را خطری بزرگ برای خود احساس می‌کردند، کوشیدند با تأسیس و تقویت جریان‌های تروریستی و حمایت از آنها جهت براندازی جمهوری اسلامی ایران، به مقابله با آن برخیزند. بنابراین، مقالۀ حاضر در‌پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران چیست. گمان نویسندگان آن است که جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 در رویارویی با اهداف و آرمان‌های متعالی اسلام ناب محمدی… به‌رغم تفاوت‌های فکری و عقیدتی (انحراف، التقاط و الحاد) با یکدیگر، در مرز مشترک همسویی با استکبار جهانی و براندازی و شکست نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما تنها در میدان ترور و تخریب، به دو گونه مرکزی و پیرامونی ظاهر شدند. مقاله در تحلیل بخشی از تاریخ انقلاب از دریچۀ جدید به‌منظور تنویر حوادث گذشته، به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و مقایسه‌ای راه طی کرده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 بر منافع ملی در حوزه‌های مدیریت راهبردی، داخلی نظام اسلامی، سیاست خارجی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و نیز تحمیل جنگ، تأثیر گذاشته و حرکت انقلاب اسلامی را با کندی مواجه ساخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Terrorist Movements of the 1360s and its Consequences on the National Interests of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Golshani 1
  • Morteza Shiroudi 2
  • Behnam Rashidizadeh 3
1 Associate Professor of Political Science, Shahreza Islamic Azad University
2 Associate Professor of Political Science, Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences
3 PhD Student in Political Science, Shahreza Islamic Azad University
چکیده [English]

Soon after the victory of the Islamic Revolution, enemies which regarded the Islamic Revolution a great danger, tried to fight against it by forming and strengthening terrorist movements and supporting them in order to collapse the Islamic Republic of Iran. Therefore, the present article seeks to answer the following question: What are the consequences of terrorist movements of the 1360s on the national interests of the Islamic Republic of Iran? The authors believe that terrorist movements of the 1360s, in confronting the high goals and ideals of pure Muhammadan Islam in spite of intellectual and doctrinal differences (deviation, eclecticism (iltiqat) and arch- heresy (ilhad)) with each other, were in the common front with global arrogance to collapse and defeat the Islamic Republic; however, they manifested themselves in the field of terror and destruction in two central and peripheral kinds. In analyzing some part of the history of the Revolution from the new perspective in order to clarify the past events, the present article has use descriptive, analytical and comparative method. The findings reveal that terrorist movements of the 1360s influenced national interests in strategic management, domestic management of the Islamic system, foreign policy, economics, security and social fields and also imposing war and have slowed down the progress of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorist Movements
  • The 1360s
  • Consequence
  • National Interest
  • Islamic Republic and Iran