مقایسۀ ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده

گرچه تاکنون مطالعات موردی دربارۀ ثبات سیاسی ایرانِ پس از انقلاب انجام شده، این مقاله به‌منظور شناساندن عمیق‌تر انقلاب اسلامی، به مقایسۀ ثبات و بی‌ثباتی سیاسی در چهار دهه پس از انقلاب در فرانسه و ایران می‌پردازد. بنابراین، سؤال تحقیق این است که وضعیت ثبات سیاسی در فرانسه پس از انقلاب (1789م / 1167ش) در مقایسه با ایران پس از انقلاب (1357ش) در مدت چهار دهه پس از انقلاب چگونه بوده است. گمان نویسندگان این است که باتوجه‌به مقایسه شاخص‌های ثبات سیاسی در دو کشور، ایرانِ پس از انقلاب، نسبت به فرانسه، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار بوده است. برای اثبات فرضیه، تحولات سیاسی در فرانسه و ایرانِ پس از انقلاب، ازجمله تغییر و دگرگونی ساختار سیاسی، تداوم نظام سیاسی و چالش‌های آن، با روش مقایسه‌ای مورد واکاوی قرار گرفته و مقاله به این نتیجه ختم شده است که ایران به دلیل وجود رهبری واحد، ایدئولوژی اسلامی و حضور مداوم مردم، در چهار دهه پس از انقلاب، باثبات‌تر از فرانسه در دورۀ متناظر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Political Stability and Instability of the Four Decades after the French Revolution and the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Shirkhani 1
  • Jafar Sasan 2
1 Associate Professor of Political Science, Qom Islamic Azad University
2 PhD Student in Political Science, Qom Islamic Azad University
چکیده [English]

Although some studies have been conducted on Iran’s political stability after the Revolution, the present article compares political stability and instability in the four decades after the French Revolution and the Revolution of Iran in order to provide a deeper understanding of the Islamic Revolution. Therefore, the research question is: How was the status of political stability in France after the Revolution (1789 A.D./ 1167 A. SH.) in comparison with Iran after the Revolution (1357 A. SH.) in the four decades after the Revolution? The authors believe that regarding the comparison of the criteria of political stability in the two countries, Iran after the Revolution has enjoyed more political stability than France. In order to prove the hypothesis, political changes in France and Iran after the Revolution, including changes in political structure, continuity of political system and its challenges, were analyzed using comparative method and the results were that as a result of unified leadership, Islamic ideology and continuous presence of the people in the four decades after the Revolution, Iran has been more stable than France in its corresponding period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • French Revolution
  • The Islamic Revolution of Iran
  • Political Stability
  • Political Structure