کلیدواژه‌ها = صلح
مدل صلح در اندیشه دینی

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 294-329

مجید سلیمانی؛ علی کارشناس


درآمدی بر معنا و مفهوم صلح در روابط بین‌الملل؛رویکرد اسلام سیاسی فقاهتی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 105-134

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی