کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 6
1. الگوی متشکل‌سازی امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-37

رضا لک زایی


2. مقایسه رهیافت های صورت‌بندی جریان‌های سیاسی در ایران معاصر با نگرشی بر معیار امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 171-200

عیسی مولوی وردنجانی؛ سیدجواد میرخلیلی؛ علی دارابی


3. چهره چالشی قدرت؛ از شرضروری تا خیر وجودی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-94

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی


5. دیپلماسی توحید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-54

اسدالله کردفیروزجائی؛ حمید نگارش


6. بایسته های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-152

حبیب زمانی محجوب