کلیدواژه‌ها = پیشرفت
کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 123-156

علیرضا صدرا


منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 35-59

محمد خوش چهره؛ عباسعلی عظیمی شوشتری


نسبت توسعه و عدالت در سه گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 76-109

محمد منصورنژاد؛ حبیب زمانی محجوب