تعداد مقالات: 150

126. الگوی متشکل‌سازی امام خمینی(ره)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.1.5

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 11-37

رضا لک زایی


129. نقش ولایت ‎محوری در استمرار نظام اسلامی و ولایی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-70

عبدالله حاجی صادقی


130. تحلیل راهبردهای سازمان‌‎ها و مراکز شیعه‌‎شناسی جمهوری اسلامی ایران
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.3.7

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 72-91

یعقوب توکلی؛ روح الله شاکری زواردهی؛ رضا ابروش؛ محمد جواد طوسی


131. عقلانیت سیاسی-اجتماعی از دیدگاه امام خامنه‎ ای (دام ظله)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 72-108

عطیه بحرانی؛ زهرا فروتنی


132. بازشناسی و تحلیل برایند روایت و پادروایت درون مذهبی شیعی از کربلا
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.4.8

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 92-117

حمید نگارش؛ اسدالله کردفیروزجائی


133. تحلیل مضمون موانع سکولار شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار امام خمینی (ره)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 110-144

سعید قربانی تازه‎کندی؛ علی مرشدی زاد؛ مهدی نادری


134. بازشناسی مذاکرۀ سیاسی امام حسن (ع)؛ اصول گفتمان صلح
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.5.9

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-141

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمد علی ایازی


136. تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 146-174

محسن فریادرس؛ علی حاجی‌خانی؛ ابوالفضل شکوری؛ محمدصادق یوسفی‌مقدم


137. مقایسه رهیافت های صورت‌بندی جریان‌های سیاسی در ایران معاصر با نگرشی بر معیار امام خمینی(ره)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.7.1

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 171-200

عیسی مولوی وردنجانی؛ سیدجواد میرخلیلی؛ علی دارابی


138. استعاره‎ های سیاست و حکومت در گفتمان حزب جمهوری اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 176-200

محمد ربیعی کهندانی


140. تبیین منطق درونی چرایی تحقق وقوع انقلاب ‎اسلامی ‎ایران در اندیشه سیاسی شهید بهشتی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 201-226

کوثر طوسی؛ محمدحسین جمشیدی؛ فاطمه طوسی


141. رفتارشناسی سیاسی منافقان در آرای مفسران معاصر (تفاسیر المیزان، نمونه، تسنیم، پرتوی از قرآن)

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 228-249

سید سعید حسینی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدهادی حیدریان


143. نظام ‎سازی در فقه سیاسی شیعه: رویکردها و توانمندی‎ ها

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 251-275

سیدکاظم سیدباقری


144. بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.10.4

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 268-288

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی


145. پرسش از نسبت وجودی با انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 277-302

احمد رهدار


146. تبیین مولفه‌های خدمتگزاری در سازمان مبتنی بر اندیشه امام خمینی (ره)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.11.5

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 289-313

اکبر بهمنی؛ علی اصغر رجبی؛ سیدمهدی موسوی داودی


147. نقش رهبر در پایداری انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 304-332

غلامرضا بهروزی لک؛ رضا کفیلی


148. بررسی نسبت سیاست عِدّه و عُدّه برپایه رویکرد انسان شناختی آیت الله شاه آبادی (ره)
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.12.6

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 314-341

حسن مجیدی؛ میثم بهارلو؛ هادی میرانی مقدم


150. داوران این شماره

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400